วิธีการชำระค่าบริการ

ท่านสามารถชำระค่าบริการการแปลเอกสารโดย

  1. ชำระเป็นเงินสด
  2. การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านโอนเงินชำระค่าบริการแปลเอกสารแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay Slip)
ทางอีเมล์ที่
allrighttranslate@gmail.com หรือ allright0972714839@gmail.com
หรือ Line ID. : tutoryo1

และโปรดโทรแจ้งที่หมายเลข 089-6966-781 หรือ 097-271-4839 เมื่อมีการโอนเงิน ค่าแปลเอกสารแล้ว

© 2017-2024 allrighttranslation.com All Rights Reserved.