ศูนย์แปลเอกสารนานาชาติ All Right Translation (ออลไรท์ ทรานสเลชั่น) จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ให้บริการแปลเอกสาร ด้วยราคาประหยัดและคุณภาพดี โดยนักแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี เรามุ่งมั่นในการทำงานด้วยความรับผิดชอบและคุณภาพของผลงาน ระดับมืออาชีพ แต่ราคาประหยัดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้ เรายังให้บริการการแปลเอกสารภาษาอื่น ๆ อีก เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาเดนมาร์ก เป็นต้น โดยนักแปล ไทยและนักแปลต่างชาติเจ้าของภาษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ จึงขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าผลงานแปลนั้นจะตรงความหมายกับต้นฉบับมากที่สุดซึ่งเน้น คุณภาพและตรงความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ขอเชิญท่านใช้บริการแปลเอกสาร ของเรา โดยส่งเอกสารหรือไฟล์เอกสารที่จะแปลเพื่อประเมินผลราคาแปลเอกสารได้ที่
โทร. 089-6966-781, 097-271-4839
หรือส่งอีเมล์ (E-mail) : allrighttranslate@gmail.com , allright0972714839@gmail.com

คณะผู้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ออลไรท์ ทรานสเลชั่น
(All Right Translation)

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ramkhamhaeng University)
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ (สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University)
  4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ : English for Specific Purposes) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)

© 2017-2024 allrighttranslation.com All Rights Reserved.